596 633 216

Vše o kitingu

Co v tomto článku najdete

O kitingu obecně

Kiting nebo také powerkiting v současnosti patří mezi jedny z nejmladších a zároveň také nejrychleji se rozvíjejících adrenalinových neboli extrémních sportů. Základním kamenem tohoto sportu, od něhož se odvíjí také název, je vlečný drak neboli kite (také power kite - drak zajišťuje silný tah). Tento element slouží jako vlečná pomůcka pohánějící jezdce na zemské souši, vodní hladině či na sněhu. Hybnou silou je vítr, který musí být poměrně silný, měl by dosahovat rychlosti zhruba 3 až 20 metrů za sekundu. Tažný drak vyvíjí tah přenášený na jezdce, který mu umožňuje vyvinout určitou rychlost. Drak neslouží pouze k získání vyšší rychlosti, pokročilí jezdci pomocí něj dokáží vyskočit i několik metrů do výšky. Power kite má aerodynamický tvar podobající se například křídlu pro paragliding nebo malému padáku. Jeho plocha činí 4 - 16 metrů čtverečních. Jezdec stojí na desce (board) nebo jiném prostředku a kite ovládá pomocí soustavy lan, které mají délku kolem 25 metrů. Tažný drak může být buď nafukovací, který se skládá z několika samostatných segmentů napuštěných stlačeným vzduchem, nebo komorový, jehož technologie je převzata z paraglidingu.

Kiting lze v jeho různých podobách provozovat celoročně v závislosti na schopnostech a zkušenostech samotného jezdce. V případě jízdy na sněhu se jedná o snowkiting. Jezdec zde může použít snowboard nebo lyže. V zimním období může jezdce využít také klasické brusle s noži. Při pohybu na souši se jedná o landkiting, jezdec při něm brázdí krajinu na prknu (boardu) s kolečky nebo může použít tříkolovou buggynu (při takzvaném buggykitingu). V těchto podmínkách se dají použít také in-line kolečkové brusle. Na vodní hladině se jezdec pohybuje na surfu (kitesurfing) nebo vodních lyžích. Jezdci mohou při příhodných podmínkách dosahovat rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině.

Na vodní hladině se obvykle používají nafukovací draci, jelikož tito díky svým segmentům naplněným vzduchem pochopitelně po dopadu zůstávají plavat na hladině. Lépe se s nimi pracuje při dalších startech. Komorový kite se obvykle používá na ostatní formy kitingu. To však není úplným pravidlem.

Kiting se dále dělí podle stylu jízdy do dalších subkategorií. Tak zvaný freeride znamená volnou jízdu, je to nejtypičtější dispciplína u snowkitingu. Dá se říci, že je méně fyzicky náročná a tak může být vhodná i pro začínající jezdce nebo libovolné generace jezdců. Freestyle naproti tomu užívá při jízdě různé triky a skoky, což už je pro jezdce o poznání náročnější. Nejnáročnější formou je kiteflying, kdy se jezdci pomocí vysokých skoků dočasně vznášejí ve výšce. Různé varianty powerkitingu se vyvíjely v podstatě nezávisle na sobě. Skutečný rozmach nastal na přelomu tisíciletí, kdy se začal masově šířit zejména kitesurfing. Ten tak položil základy powekitingu jako celku. Udává se, že ještě v roce 1998 nebylo na celém světě více než 30 jezdců praktikujících tuto disciplínu. V současné době se jedná o statisíce takových adrenalinových sportovců. S rozšířením kitesurfingu narostl zájem o powerkiting obecně, což vedlo k rychlému rozšíření i dalších variant kitingu.

Výbava

Základem výbavy je samozřejmě samotný drak, dále je to tak zvaný de-power bar, což je jistící systém lanek a brzd, které se upínají na speciální tyč (hrazdu) neboli bar. Z této hrazdy pak vede jedna karabina připnutá k tak zvanému trapézu, který má jezdec připevněný na sobě. Pomocí de-power bar systému lze měnit délku ovládacích šňůr a tím řídit směr letu a sílu tahu draka. Trapéz se obvykle nepoužívá v případě použití menších draků (zejména při tréninku začátečníků), jelikož za těchto podmínek je možné draka udržet pouze ve vlastních rukou. Trapéz kromě toho pro začátečníka představuje určité nebezpečí, jelikož jej poutá pevně k samotnému draku, což je nežádoucí při pádech. Pokud se neužívá trapéz, obvykle se bar nahrazuje dvěma madly.

Ovládání draka

Ovládání draka obvyklespočívá v systému čtyř lanek, které mají zpravidla délku 20 - 25 metrů. Dvě hlavní šňůry, které jsou nosné, jsou ukotveny k náběžné straně draka. Další dvě lana, která jsou ovládací, jsou ukotvena k odtokové hraně draka. Někteří nafukovací draci mají ještě páté lano, které se ukotvuje do středu náběžné hrany, což usnadňuje otáčení a startování draka z vodní hladiny.

Bezpečnostní systém

Důležitou součástí konstrukce draka je také bezpečnostní systém, který umožňuje takzvané odstřelení draka. Ten tak úplně ztratí tah, přitom však zůstává k jezdci připoután alespoň jednou šňůrou.

Druhy draků

Dochází k neustálému vývinu technologie draků, které v současnosti umožňují dosahování vyšších rychlostí a zároveň mají lepší ovladatelnost. Jsou tedy v porovnání se staršími modely bezpečnější.

Jak již bylo naznačeno, existují dva základní druhy technologického provedení draků:

Komorový drak

Tento druh draka se používá pro pozemní varianty powerkitingu, protože po pádu do vody jej není možné znovu odstartovat. Vyrábějí se však i komoroví draci s uzavřenou náběžnou hranou, kteří jsou uzpůsobení k použití na vodě. Komorový drak je také výhodný pro trénink začátečníků, protože po pádu na zem splaskává a ztrácí tak rychle svůj tah. Podobá se křídlu pro paragliding. Skládá se ze dvou vrstev látky, mezi kterými je řada vzduchových kapes (neboli komor), které jsou odděleny látkovými žebry. Tato žebra určují tvar celého draka, jejich tvar se podobá tvaru profilu křídla letadla. Drak má otevřenou náběžnou hranu, to zabezpečuje plnění komor vzduchem, jelikož aby se drak vznášel, musí být v těchto komorách udržován stálý a dostatečný tlak. Tvar draka napomáhá udržet také systém lan, která jsou ukotvena rovnoměrně po jeho těle.

Nafukovací drak

Nafukovací drak má na rozdíl od výše uvedeného typu pevnou konstrukci. Tato konstrukce se skládá z několika vzduchových kapes, které drží svůj stálý tvar za předpokladu dostatečného tlaku, kterého dosáhneme naplněním komor vzduchem. Nafukovací drak má jednu hlavní kapsu, který vyztužuje náběžnou hranu draka, ostatní menší kapsy fungují jako žebra a udržují tělo draka napnuté. Nafukovací drak je v porovnání s komorovým drakem náročnější na výrobu a tím pádem dražší. Je také náročnější na údržbu, ve vzduchu je však rychlejší. Používá se zejména při kitesurfingu, protože jej můžeme jednoduše znovu nastartovat po pádu do vody. Mohou se však používat i u dalších variant kitingu, nevýhodou je nebezpečí propíchnutí kapes v takovýchto podmínkách.

Nafukovací draci se dále dělí na dva základní typy - C-kite a SLE-kite. C-kite má lana ukotvena pouze v rozích těla draka a nevětví se, to způsobuje výrazné ohnutí draka a snížení efektivní plochy. Tento druh draka má také páté lano uprostřed těla, které slouží ke startování draka po pádu do vody a dále také jako jediný zbylý kotvící bod poutající jezdce s drakem po nouzovém odstřelení draka. SLE-kite má lana uvázána i na náběžné straně, dělí se na další podtypy ? bow kite, hybrid kite a delta kite.

Bow kite

Tento druh draka se používá zejména na disciplíny speed race a freeride. Díky své komplikovanější konstrukci má vyšší efektivní plochu a tedy větší tak zvaný větrný rozsah. Svým chováním ve vzduchu se podobá komorovým drakům. Nosná a ovládací lana se u tohoto draku větví do několika bodů, což napomáhá udržet jeho tvar. Nemají pátou šňůru, lze je totiž nastartovat jednoduše i bez ní. Jejich nevýhodou v porovnání s C-kity je to, že jsou ve vzduchu o něco pomalejší. Vyvíjejí také vyšší tah na bar, což je náročnější pro jezdce.

Hybrid kite

Jedná se o variantu nafukovacího draku, která se užívá zejména pro freeride a freestyle. Je to moderní konstrukční provedení draka kombinující výhody c-kitu a bow kitu. Z c-kitu si odnáší zejména podobný tvar, z bow kitu zase lepší vyvazování draka. Na rozdíl od bow-kitu má konvexní tvar odtokové hrany.

Delta kite

Delta kite má odtokovou hranu rovnou, přední hrana má tvar oblouku. Jsou používány zejména pro speed race, freeride a Freestyle.

Rozměry draků

Při běžných povětrnostních podmínkách se pro snowkiting a landkiting používají velikosti draků v rozmezí 6-15 m². U nafukovacích draků se jedná o velikosti podobné, v rozmezí 6-16 m². větší rozměry jsou výjimečné. Výběr velikosti nafukovacího kitu je závislý síle větru a váze jezdce (viz příslušný článek).

Varianty kitingu

1

Kitesurfing

Kitesurfing (kiteboarding) je jízda s drakem na vodní hladině. Používá se při něm nafukovací drak, případně speciální komorový drak s uzavřenou náběžnou hranou. Používá se prkno, které se podobá tomu u wakeboardingu, na rozdíl od něj však na něm nejsou nohy jezdce k prknu pevně poutány. Prkno na kitesurfing má pouze poutka pro zasunutí nohou podobně jako například landboard.

Landkiting

Jedná se o jízdu s drakem po zemském povrchu s pomocí tak zvaného landboardu. Landboard je podobný velkému skateboardu, má však velká nafukovací terénní kola, která mají průmer kolem 100 milimetrů. Landboard opět nemá pevné vázání. Landkiting se obvykle praktikuje na plážích s velkými draky, které umožňují dlouhé skoky. Landboardu se často říká také mountainboard.

Snowkiting

Je jízda s drakem na sněžném povrchu s pomocí snowboardu nebo lyží. Speciálně se vyrábějí také snowkiteboardy, které se velmi podobají snowboardu. Tato varianta je u nás poměrně dost rozšířená díky vhodným podmínkám, cenové dostupnosti (v porovnání s kitesurfingem) a bezpečnosti (v porovnání s landkitingem).

Buggykiting

Buggykiting je vlastně variantou landkitingu, kdy je landboard nahrazen speciální tříkolkou, která má dvě zadní kola poměrně daleko od sebe, jezdec se nachází právě mezi nimi. Výhodou této varianty je fakt, že jezdec má na buggyně velmi nízko posazené těžiště, tím pádem je jizda poměrně dost stabilní i ve vyšších rychlostech v silném větru. Buggy se řídí pomocí otáčení předního kola, které jezdec ovládá vlastníma nohama. V buggykitingu se užívají menší draci, obvykle s plochou tři až pět metrů čtverečních. Draci mají čtyři lana a řídí se obvykle madly, jelikož řízení pomocí hrazdy je pro jezdce na buggyně méně pohodlné.

Přečtete si také další článek týkající se výběru vybavení ke kitingu

Jak vybrat kite

Nebo přejděte rovnou do kategorie Kiting na našem e-shopu.