Nejlevnejsisport.cz Nejlevnejsisport.cz 596 633 216
TIP: Parkour Akce Výprodeje

Krokoměr - vaše cesta k dobré kondici a zdravému životnímu stylu

Úvod

Krokoměr je, jak už název napovídá, přístroj na měření ušlých či uběhlých kroků. Obsahuje obvykle zařízení na principu mechanického kyvadélka, které po každém došlápnutí zaznamená krok. Celkový počet kroků se poté zobrazuje na displeji krokoměru, čímž jedinci pomáhá počet kroků, které za den urazil, měřit. Většina modelů krokoměrů dovede měřit také další funkce, jako je vzdálenost, rychlost chůze, zobrazení času, množství spálené energie a podobně.

K čemu je krokoměr dobrý?

Chůze je aktivita, která modernímu člověku znatelně chybí. Promítá se to ve statistikách chronických nemocí, zejména kardiovaskulárních, obezitě a podobně. Americká studie například zjistila, že lidé na předměstích a okrajích měst jsou v porovnání s těmi v centrech náchylnější k chronickým onemocněním. Lidé z amerických předměstí totiž pro přesun více využívají automobilů a ochuzují se tak o chůzi. Ač se to na první pohled nemusí zdát, chůze je velmi důležitá sportovní aktivita. Jedná se o základní pohyb provázejících nás od samých počátků lidské rasy. Pro udržení fyzické kondice a hubnutí nemusíte pouze běhat či jezdit dlouhé cyklistické tratě. Kýžený efekt může zajistit i prostá chůze. Nedostatek chůze, sedavé zaměstnání a přeprava v moderních dopravních prostředcích má za následek zvyšování výskytu obezity, vysokého krevního tlaku, artritidy a dalších chronických onemocnění v populaci.

Mnoho autorů uvádí, že se obecně doporučuje ujít asi 10 000 kroků denně. Průměrný Američan například ujde asi 5 000 kroků denně. Pro snížení hmotnosti se doporučuje až 12 000 či 15 000 kroků denně. K tomu, abyste začali pravidelně chodit, samozřejmě nepotřebujete krokoměr. Krokoměr však slouží spíše jako motivační prvek, se kterým si chůzi můžete naopak oblíbit. Díky němu můžete sledovat svůj denní výkon a postupně se jej snažit překonávat a vytvářet nové rekordy. To může být velmi motivující a nápomocné ke změně vašeho stylu života vedoucímu k dobrému zdraví.

Jakým způsobem pracuje krokoměr?

Původní krokoměry pocházející až z období renesance fungovaly na čistě mechanickém principu. Obsahovaly mechanické kyvadélko (případně pružinový systém), které dávalo impuls mechanickému počítadlu. V dnešní době bylo mechanické počítadlo nahrazeno počitadlem elektronickým. U moderních krokoměrů bývá pro počítání opět využito principu s kyvadélkem, to reaguje na houpavou lidskou chůzi či běh. Kyvadélko reaguje na každé došlápnutí a přičte krok. Nechtěné pohyby (artefakty) jsou eliminovány tím, že krokoměr začíná měřit až po určité době od začátku chůze nebo běhu. U levnějších přístrojů využívajících mechanického kyvadélka nebo pružinových systémů můžete při chodu dokonce slyšet klapání, které je vydáváno spínanými kontakty či magnetickými přepínači. U levnějších mechanických krokoměrů je velmi výhodná jejich nízká cena a velmi dlouhá výdrž baterie.

Dražší krokoměry využívající moderní technologie používají k zaznamenávání kroků takzvané mikro-elektro-mechanické senzory (MEMS), které rovněž fungují na principu kyvadélka. MEMS však obvykle pracují na piezoelektrickém principu. Tyto krokoměry jsou méně náchylné na artefakty, jelikož jejich systém dokáže zpřesnit algoritmy charakterizující krok, takže například nereagují na pohyb pouze v jednom směru, ale vyžadují pohyb, který je charakteristický právě pro chůzi.

Kromě měření kroků nabízí krokoměr také další funkce, které jsou již v kompetenci počítače samotného. Mezi tyto funkce zařazujeme:

  • Převod uražených kroků na celkově uraženou vzdálenost. Tuto vzdálenost počítač získá z hodnoty zadané délky kroku. Pokročilejší varianta vyžaduje GPS senzor, který zajistí velmi kvalitní a přesné a měření.
  • Měření průměrné rychlosti v kilometrech za hodinu, krocích za minutu či hodinu a tak dále. Výpočet se provádí opět ze zadané délky kroku nebo pomocí GPS.
  • Výpočet spotřebované energie (spálených kalorií). Tento údaj počítač získává ze zadané hodnoty vlastní tělesné hmotnosti.
  • Výpočet množství spáleného celkového tělesného tuku v gramech.
  • Paměťová funkce (od týdne až po měsíce).
  • Přenos dat přes internet, nebo přes USB do počítače. Ukládání dat pro delší období.

Řada firem integruje krokoměry do svých zařízení, jedná se například o chytré telefony, hudební přehrávače, sportovní hodinky či pulsmetry. Obvykle k nim můžete pořídit senzory, které se umisťují nejčastěji na botu. Ty ve spolupráci s daným přístrojem zajistí vlastní počítání kroků.

Krokoměr se obvykle nosí na opasku, v kapse nebo v batohu. Doporučuje se jej nasadit hned ráno a nosit jej až do okamžiku, kdy uleháte do postele. Tak se vám započítává veškerá relevantní aktivita v průběhu dne. Nejlepší místo, kde nosit krokoměr, je v oblasti nad koleny, nejlépe tedy například na pase.

Přesnost měření

K ověřené správnosti měření přístroje doporučujeme vynulovat váš krokoměr a odpočítat si chůzi alespoň o sto krocích. Porovnejte s naměřenou hodnotou krokoměru. Výsledek obvykle není přesně sto kroků, pohybuje se však v rozmezí o maximálně pět kroků nad nebo pod tuto hodnotu. To je určitá chyba přístroje, která se považuje za normální. Chyba se obvykle v průběhu delší chůze či běhu statisticky vykompenzuje. Pokud bazírujete na vysoké přesnosti, informujte se o ní u vybraného přístroje předem, pomoci v tomto ohledu mohou například spotřebitelské recenze.

Eliminace krátkých úseků

Ke zvýšení přesnosti celkového měření vaší denní aktivity se rovněž používá metoda eliminace krátkých úseků, čímž dochází také k eliminaci artefaktů. Krokoměr tak měří až po určitém počtu kroků uražených krátce po sobě. Krátké úseky, jako například krátké přechody z pokoje do pokoje v domácím prostředí a podobně, tak nejsou započítávány. To je výhodné také z toho důvodu, že tyto krátké úseky nemají ve skutečnosti žádný efekt na vaše zdraví a kondici, neovlivňují ani váš tep, ani spalování kalorií. Na trhu se však můžete setkat i s modely krokoměrů, které počítají i tyto krátké úseky kroků, přičemž se může jednat o renomované firmy a drahé modely. Ze zdravotního hlediska však počítání krátkých úseků do vaší celkové denní aktivity nemá význam.

Funkce aerobních kroků

Funkce s názvem aerobní krok je funkcí, která vám samostatně začne odpočítávat právě takto charakterizovanou chůzi. Aerobní krok může být definován v závislosti na různém výrobci poněkud rozdílně, nicméně obecně lze definovat, že se jedná zhruba o souvislou chůzi v trvání alespoň 10 - 15 minut s frekvencí alespoň 60 kroků za minutu. Za takových podmínek se váš organismus dostává do aerobního režimu, ve kterém jsou efektivně spalovány tělesné tuky, jako primární zásoba energie. Aerobní trénink má blahodárný účinek na srdce, cévní a dýchací systém, stejně jako na vaši psychickou kondici, jelikož díky němu dochází k eliminaci psychického stresu. Jedná se o základní prvek prevence chronických omemocnění.

Přečtete si také další článek týkající se krokoměrů:

Jak vybrat krokoměr.

Nebo přejděte rovnou do kategorie " Krokoměry " na našem e-shopu.