Nejlevnejsisport.cz Nejlevnejsisport.cz 596 633 216
TIP: Parkour Akce Výprodeje

Florbal, fotbal, baseball, basketbal a další míčové sporty

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty vůbec, jedná se také zřejmě o nejobsáhlejší kategorii ze všech možných druhů sportů. Název je odvozen od základní pomůcky, která je k provozování těchto druhů sportů potřeba, tedy míče. Na světě existuje velké množství sportů, ve kterých hraje právě míč zásadní roli, obvykle se jedná o sporty kolektivní. Kromě těch nejznámějších a marketingově nejatraktivnějších míčových her, jako je fotbal, basketbal, tenis a podobně, se do míčových sportů řadí i sporty, které používají míči podobnou sportovní pomůcku (např. ragby). Tyto sporty často patří mezi národní sporty daných zemí, ve kterých se také převážně nebo jedinečně provozují. Míče mají různé velikosti a v různých hrách také různorodou funkci.

Obecně o míčových sportech

1Drtivá většina míčových sportů je sportem kolektivním, kdy obvykle soupeří dvě družstva proti sobě, přičemž základní pomůcku tvoří míč. Družstva obvykle soupeří o zisk míče, a ten se pak snaží dostat do určitých míst. Toto místo může představovat branku, koš, vymezený prostor a podobně. Splněním tohoto úkonu získává družstvo nebo jedinec určité bodové ohodnocení, které v konečném součtu rozhoduje o vítězi.
V tomto článku najdete informace o těchto druzích míčových sportů:

Míčové sporty můžeme velmi jednoduše rozdělit na známé a méně známé:

Známé míčové sporty

Mezi nejznámější míčové sporty, které jsou nejčastěji provozovány, patří bezesporu fotbal, basketbal, tenis, házená či volejbal. V posledních letech se do popředí dostal také florbal. Dále sem můžeme zařadit rugby, americký fotbal, futsal, nohejbal, pozemní hokej, baseball a softbal.

Méně známe míčové sporty

Existují také míčové sporty méně známé a hrané. Důvodem proč se o těchto sportech méně ví, je obvykle to, že se jedná o sporty nové nebo naopak velmi staré a zapomenuté. Zde si uvedeme několik příkladů:

Lakros

Zde můžeme zařadit například v Severní Americe velmi oblíbený lakros. Tento sport byl založen indiány, soutěží proti sobě dvě patnáctičlenná družstva, která používají zvláštní hole s košíčkem, do kterého se míček chytá. Míčkem se pak skóruje.

Hurling

Dalším méně známým sportem je hurling. Jedná se irský národní sport, proti sobě bojují opět dvě patnáctičlenná družstva. Hráči jsou vybaveni helmami, krátkou dřevěnou pálkou, pomocí níž odpalují míček do branky nebo místa nad ní. Podle umístění míčku se pak počítají body.

Bowls

Někteří lidí mezi méně známé míčové sporty řadí i bowls, který je oblíbený zejména v Británii. Je to hra podobná curlingu, který je na rozdíl od bowls olympijskou disciplínou. Tato hra se však nehraje na ledě. Používají se koule.

Co je při provozování míčových her důležité?

1Pro hraní míčových sportů je samozřejmě nejdůležitější správný výběr sportovního vybavení specifického pro daný míčový sport. Výběr sportovního vybavení ovlivňuje celkovou kvalitu hry.

Základem tedy bude vybrat vhodný míč. Míč ale není jedinou sportovní pomůckou, kterou je třeba řešit, dále je třeba se zaměřit na další sportovní příslušenství k danému sportu. Základem bude samozřejmě vhodná obuv. Jak správně tuto výbavu vybrat? To si později rozvedeme u jednotlivých míčových sportů, jejichž vybavení na našich stránkách nabízíme.

Proč jsou míčové sporty tak oblíbené a jaké jsou jejich hlavní výhody?

  • Hraní míčových sportů znamená aerobní typ cvičení. Tento druh cvičení je blahodárný pro naše zdraví, především srdce a cévní systém. Pravidelný trénink slouží jako prevence vzniku vysokého tlaku, infarktu myokardu a dalších srdečních a cévních chorob. Snižuje se klidový puls, což je velmi výhodné pro srdce, které musí pracovat nepřetržitě celý život. Pravidelné cvičení dále působí pozitivně na duševní zdraví, jelikož se při něm uvolňují endorfiny a další podobné tak zvané hormony štěstí. Člověk se celkově cítí dobře, v kondici, má vyšší sebevědomí, je výkonnější v práci.
  • Většina míčových sportů není příliš nákladná, pokud se jim chceme věnovat, stačí nakoupit správné vybavení a míč. Ve srovnání například s motoristickými sporty se nejedná o závratné částky, ani pokud bychom se jim chtěli věnovat profesionálně.
  • Většina míčových sportů je nezávislá na počasí a lze je kromě venku provozovat i v halách nebo jiných uzavřených prostorách.
  • Míčové hry jsou obvykle kolektivní, jejich provozování se pozitivně projevuje v sociální oblasti, člověk uspokojuje jeden ze základních pudů, družení s jinými lidmi, setkává se tak s přáteli nebo je nově získává.

Nyní si stručně uvedeme některé základní informace k některým nejznámějším míčovým sportům, jejichž sportovní vybavení vám nabízíme.

Fotbal

Název tohoto sportu pochází z angličtiny, je odvozen od slov foot (noha) a ball (míč). U nás se označuje také kopaná, v USA soccer. Jedná se o bezesporu nejpopulárnější a nejrozšířenější míčový sport, který je sportem kolektivním.

Historie fotbalu

DP3Hry podobné fotbalu se hrál již ve starověku, například v Číně, kde se tak zvané cchu-ťü hrálo již ve 2 století př. n. l. Fotbal v dnešní podobě vznikl v Anglii v 16. století, kde tamní soukromé střední školy nařizovaly povinné sportování dětí, a fotbal se stal nástrojem. Pravidla fotbalu byla v počátcích nejednotná, různila v různých oblastech a školách (například rozměry hřišť), postupně se vyvinuly dvě odnože fotbalu, v jedné se míč přenášel v rukou, druhá odnož byla základem dnešního fotbalu, kdy se používalo hlavně kopání do míče.

Na přelomu 18. a 19. století se rozvíjí novodobý fotbal. Pravidla byla sjednocena do dnešní podoby, k tomuto účelu byla založena první fotbalové sdružené Football Association (FA), která ze sjednocených pravidel vypustila dříve přetrvávající pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podražení soupeře. První novodobou fotbalovou soutěží byl anglický pohár, který se konal v roce 1871. Z Anglie se poté fotbal rozšířil po Evropě a dalších kontinentech. V roce 1904 byla založena dnešní FIFA (Mezinárodní fotbalová asociace). První mistrovství světa se hrálo v Uruguayi v roce 1930.

Proč je fotbal tak oblíbený?

1Jeho popularita vděčí zejména tomu, že je velmi jednoduché a málo nákladné začít fotbal provozovat, v podstatě si stačí pořídit pouze míč. Fotbal se tak hraje ve všech koutech po celé zeměkouli, ať už v chudých či bohatých oblastech. Jedná se aerobní sport, kterým zvyšujeme kondici a zlepšujeme své zdraví. Na profesionální úrovni se jím dá dobře uživit, fotbalisté patří k nejlépe placeným sportovcům na světě, to díky obrovské marketingové atraktivitě.

Jaký je princip fotbalu?

Ve fotbale proti sobě stojí dvě jedenáctičlenná družstva na obdélníkovém hřišti. Cílem je dosáhnout více branek neboli gólů oproti soupeři. Branky je dosaženo, pokud se míč dostane za brankovou čáru mezi třemi tyčemi celým objemem. Používá se zejména kopů do míče, nicméně hráči mohou ke hraní používat také libovolné části těla kromě rukou a paží. Pouze brankář, který zabraňuje, aby se míč dostal za brankovou čáru, může míč chytat rukama.

Jestliže chcete začít hrát fotbal, jaké vybavení je třeba si pořídit?

Fotbalové míče

Kopačky

Fotbalové chrániče

Fotbalové rukavice

Fotbalové branky

Fotbalové sítě

Fotbalové příslušenství

Doporučujeme vám následující článek, ve kterém se dozvíte, jak vybavení vybírat:

Jak vybrat fotbalový míč

nebo rovnou přejděte do kategorie fotbal na našem e-shopu

Florbal

Florbal se v dnešní době dostává do popředí mezi známé míčové sporty, jeho obliba rapidně narůstá.

Jaký je princip florbalu?

DP3Jedná se kolektivní sport, který se provozuje v halách. Hraje se na hřišti o předepsané velikosti 40x20 metrů. Florbal je sportem podobným hokeji, v poli hraje 5 hráčů na každé straně plus jeden brankář. Místo puku se používá dutý, lehký, plastový, bílý míček. Hráči jsou vybaveni speciálními florbalovými holemi s umělých materiálů. Brankáři hůl na rozdíl od hokeje nepoužívají, mohou využívat pouze své tělo, chytají míček rukama a ve spodních částech branky pracují nohama.


Historie florbalu

Původně florbal vznikl v USA, o této skutečnosti není příliš známo, jelikož oficiálně se za kolébku florbalu považuje Švédsko. V USA se tak stalo v návaznosti na vynález plastového dutého míčku baseballisty, kteří jej původně používali pro tréninky. Zde se začal hrát organizovaně v 70. letech a jeho obliba velmi rychle vzrostla. Ve Švédsku byl florbal nazýván slovem innebandy. Florbal se pak velmi rychle rozšířil do sousedního Finska, kde jej nazývali salibandy, a následně také do Švýcarska, kde se florbalu říkalo unihockey. Tyto země jsou dodnes světovými mocnostmi florbalu, v posledních letech se mezi ně tlačí také Česká republika.

Nejvíce registrovaných hráčů má Švédsko, které je dominantní světovou velmocí florbalu, udává směr jeho vývoje a jeho pravidel. Česko je v počtu registrovaných hráčů na třetím místě po Finech a před Švýcary.

1Na počátcích nebyla pravidla florbalu úplně jednotná, největší rozdíl byl zejména ve švýcarském florbalu, kde brankaři původně mohli používat hokejku. Ke sjednocení pravidel došlo v roce 1986 v souvislosti se založením mezinárodní florbalové asociace ? IFF.

Proč je florbal tak oblíbený?

Obliba florbalu rapidně roste, v současnosti je v České republice registrováno kolem 40 000 hráčů a toto číslo každým rokem narůstá. Je to zejména proto, že florbal je na rozdíl od hokeje mnohem méně nákladný. Prvně není nutno pořizovat obsáhlou výstroj jako je tomu u hokeje. Rodiče také platí mnohem nižší členské poplatky a nemusejí s dětmi tolik cestovat a věnovat jim takovou porci času. Není proto divu, že v současnosti rodiče často raději zapisují děti, které mají rády hokej a jemu podobné sporty, právě na florbal.

Pokud chcete začít vy nebo vaše dítě hrát florbal, jaké vybavení je k tomu třeba pořídit?

Florbalovou hokejku

Florbalový míček

Florbalovou obuv

Florbalovou branku

Brankářské vybavení, jde-li o brankáře

Další florbalové příslušenství

Doporučujeme vám následující články, ve kterých se dozvíte, jak jednotlivé vybavení vybírat, a kde najdete také další potřebné informace:

Jak vybrat florbalový míček

Jak vybrat florbalovou hokejku

nebo rovnou přejděte do kategorie florbal na našem e-shopu

Basketbal

Charakteristika a princip basketbalu

DP3Basketbal patří rovněž k velmi oblíbeným sportům, hraje se téměř po celém světě. Česky se basketbal nazývá také košíková. Název totiž vychází ze slova basket, což je anglicky koš. Jedná se o kolektivní sport, kde proti sobě stojí dva týmy, které mají pět členů, snaží se dostat míč do koše umístěného v předepsané výšce, zároveň se snaží zabránit, aby soupeř dostal míč do jejich koše, to vše za dodržování basketbalových pravidel. Na rozdíl od výše zmíněných míčových sportů má jeden bod, čili koš, mnohem menší váhu, za zápas padne i přes sto těchto košů.

Historie basketbalu

Basketbal vymyslel v roce 1891 Dr. James Nairsmith, který pracoval jako učitel tělesné výchovy na springieldské YMCA International Training School. Byl požádán, aby vymyslel nějaký kolektivní sport do tělocvičny, který by žáci mohli hrát při špatném počasí. Nairsmith na vytvoření košů použil koše na sběr broskví a umístil je do výšky 10 stop na protilehlé strany tělocvičny. Basketbal na počátku byl dosti statický, jelikož se s míčem hráč nemohl pohybovat, brzy se však toto pravidlo opustilo a basketbal se velmi rychle rozšířil po celých Spojených státech a následně do dalších zemí. V roce 1932 byla založena Mezinárodní basketbalová federace (International Basketball Federation IBF). Již v roce 1936 byl zařazen do olympijských her.

Pokud chcete začít hrát basketbal, jaké vybavení je třeba si k tomu pořídit?

Basketbalový míč

Basketbalový koš

Basketbalová obuv

Další basketbalové příslušenství

Basketbalová deska

Basketbalová obroučka

Doporučujeme vám následující článek, ve kterém se dozvíte, jak vybavení vybírat:

Basketbalové míče a basketbalové příslušenství

nebo rovnou přejděte do kategorie basketbal na našem e-shopu

Volejbal

Volejbal velmi rozšířený sport, který má také plážovou variantu, je kolektivní míčový sport. Název je odvozen od slova volley (česky volej neboli přímé odehrání míče z prvního doteku). Česky se označuje také jako odbíjená.

Princip volejbalu

1Hra spočívá v soupeření dvou šestičlenných družstev, které tvoří pouze ženy, pouze muži nebo jsou smíšena obě pohlaví. Hraje se na obdélníkovém hřišti o předepsané velikosti, na kterém jsou oba týmy odděleny sítí umístěnou v předepsané výšce. Soupeři se snaží míč dostat přes tuto síť na soupeřovu polovinu, aniž by ji soupeř byl schopen podle pravidel zpracovat a míč tak spadl na zem na jeho polovině hřiště.

Historie volejbalu

Volejbal vznikl v USA. Byl vymyšlen v roce 1985 Williamem G. Morganem z Massachusettského YMCA. Morgan chtěl vytvořit bezkontaktní týmový halový sport s minimálním rizikem zranění. Původně jej pojmenoval slovem Mintonette, sport však byl časem přejmenován na definitivní označení volejbal podle způsobu, jakým se při této hře odehrává míč.

V roce 1947 byla založena Mezinárodní volejbalová federace (FIVB). První mistrovství světa proběhlo v roce 1949 a konalo se v Praze! Volejbal se dostal také součástí olympijských her a to již v roce 1964.

Již zmíněnou variantou volejbalu je plážový volejbal, který byl oficiálně přijat Mezinárodní volejbalovou organizací v roce 1986. Také plážový volejbal byl zařazen do programu olympijských her, stalo se tak poprvé v roce 1996.

Pokud chcete začít hrát volejbal, jaké vybavení k tomu bude potřeba pořídit?

Volejbalové míče

Volejbalovou obuv

Volejbalové chrániče

Volejbalové příslušenství

Volejbalová síť

nebo rovnou přejděte do kategorie volejbal na našem e-shopu

Baseball

Charakteristika a princip baseballu

DP3Baseball, který je velmi oblíbený zejména v USA, kde byl také vynalezen, je kolektivní míčovou hrou. Hlavními pomůckami jsou pálky a rukavice. Název je odvozen od anglického slova base, což znamená česky meta. Principem hry spočívá v zápolení dvou družstev. Útočník jednoho týmu, tak zvaný pálkař, se snaží baseballovou pálkou zasáhnout míč, který je nadhozen obráncem, tak zvaným nadhazovačem. Oba týmy jsou devítičlenné. Pálkař musí odpálit míč tak, aby jej nezachytili bránicí soupeři rozestavení po hřišti, na kterém jsou rozmístěny čtyři mety. Dokud míč není soupeřem zachycen a nahrán na příslušnou metu, mohou útočící hráči obíhat po metách. Oběhne-li pálkař všechny čtyři mety, aniž by byl nahrávkou soupeře "vyoutován", získává jeho tým jeden bod.

Baseball je národní sportem ve Spojených státech. Velmi populární je i v Kanadě, a také v Jižní Americe, zejména v karibské oblasti. Dále se baseball těší velké oblibě také v Austrálii, Jihoafrické republice a ve východní Asii (hlavně v Japonsku, Korejské republice a Číně). Nejznámější a nejslavnější ligovou baseballovou soutěží je samozřejmě severoamerická Major League Baseball (MLB).

Historie baseballu

První zmínky o baseballu pocházejí již ze 14. století z Anglie, kdy tamní venkovní mlékaři hráli hru zvanou Stood Ball. V této hře se běhalo okolo čtyř stoliček po odpálení míčku holí. V 18. století byly stoličky nahrazeny kolíky zapíchnutými v zemi. Hra se nazývala Goal Ball a začali ji provozovat studenti. V této době se poprvé objevuje Base Ball v USA. Pravidla uspořádal v roce 1845 Alexander Cartwright, velká porce z nich platí dodnes. V roce 1867 byla ustanovena Národní liga profesionálních baseballových klubů. Ta se spojila s později vzniklou Americkou ligou a vznikla tak Major League, tedy Hlavní liga.

Pokud chcete začít hrát baseball, jaké vybavení budete potřebovat zakoupit?

Baseballovou pálku

Baseballový míček

Baseballové rukavice

Baseballovou obuv

Baseballové příslušenství (helma, mety)

Baseballové sety (množstevní slevy)

Doporučujeme vám následující článek, ve kterém se dozvíte, jak vybavení vybírat:

Baseballové pálky a baseballové vybavení

nebo rovnou přejděte do kategorie baseball na našem e-shopu

Házená

Charakteristika princip házené

1Házená je kolektivní míčový sport, který má kořeny až ve starověkém Řecku. Tento sport využívá ke hraní zejména horní končetiny. Házená se hraje na obdélníkovém hřišti o předepsaných rozměrech 20x40 metrů. Proti sobě stojí dvě sedmičlenná družstva (šest hráčů a brankář), jejich cílem je dostat se k soupeřově brance, kterou hají soupeřův brankář, a dostat tam hodem míč. Branka je obehnána územím, tak zvaným brankovištem, které má tvar polokruhu o poloměru 6 metrů. V brankovišti může stát pouze brankář, a proto je brankoviště obléháno soupeřícím týmem.

Historie házené

Počátky házené je možno nalézt již ve starověkém Řecku. Převzata byla později Římany, kteří ji provozovali i jako léčebný prostředek. Dnešní házenou vytvořil dánský učitel Holger Nielsen, pojmenoval tuto hru Handbold, a stalo se tak v roce 1898. První sjednocená pravidla vyšla v roce 1906. V roce 1911 se v Německu objevila také varianta házené s větším počtem hráčů, tak zvaná velká házená, kterou hrála dvě jedenáctičlenná družstva. Mezinárodní federace házené (IHF) vznikla roku 1946 v Kodani. V roce 1972 byla házená zařazena do olympijských her.

Pokud chcete začít hrát házenou, jaké vybavení k tomu bude třeba pořídit?

Míč na házenou

Házenkářská obuv

Házenkářské branky

Házenkářské příslušenství

nebo rovnou přejděte do kategorie hazena na našem e-shopu

Nohejbal

DP3Nohejbal je dalším míčovým kolektivním sportem, o kterém si něco řekneme. U nás je velmi oblíbený, to zřejmě proto, že tento míčový sport pochází právě z Československa! V angličtině je nazýván Football Tennis či Futnet, v Němčině se tomuto sportu říká Fußballtennis. Nohejbal je velmi populární zejména v Česku a na Slovensku, dále se hraje také v Rumunsku, Maďarsku, Rakousku, Brazílii, Švýcarsku, Chorvatsku a Francii.

Historie nohejbalu

Poprvé se nohejbal začal hrát v 1922. Začali s tím členové fotbalového klubu Slavia Praha a říkali ji fotbal přes šňůru. Síť se začala používat až o něco později.

Nohejbal má pravidla velmi podobná volejbalu, místo horních končetin se však výhradně používá nohou. Rozdíl je také v počtu hráčů, nohejbal hrají obvykle pouze dva až tři hráči v poli na každé straně. Hraje se buď do jedenácti bodů, nebo patnácti či dvaceti pěti bodů. Na mistrovství světa se hraje na jeden dopad do jedenácti bodů, přičemž dané mužstvo musí zvítězit minimálně o dva body. Nohejbal proslavili zejména trampové, kteří je považují za svůj sport. Nohejbalu se proto někdy říká trampský fotbal. První sjednocená pravidla nohejbalu byla sepsána v roce 1936. V roce 1971 byl založen Český nohejbalový svaz.

Jaké vybavení budete potřebovat, pokud byste chtěli začít hrát nohejbal?

Nohejbalový míč

Nohejbalová obuv

Nohejbalová síť

nebo rovnou přejděte do kategorie nohejbal na našem e-shopu

Vodní pólo

1Jedná se o vodní kolektivní míčovou hru. V této hře proti sobě stojí dvě šestičlenná družstva plus jeden brankář na každé straně. Hraje se v bazénu, ve kterém jsou umístěny různobarevné plováky, které vyznačují různé herní zóny (branková čára, penaltová čára). Cílem je vstřelit více branek než soupeř.

Hraje se na čtyři čtvrtiny po osmi minutách. Hráči se nesmějí dotýkat dna, to neplatí pouze pro brankáře, který se také může opírat o branku. Hráči také nesmějí míč brát oběma rukama.

Historie vodního póla

První zmínky o hře podobné vodnímu pólu pocházejí z roku 1840. Hráči v ní seděli obkročmo na sudech a míč se do branky snažili dostat pomocí pádel. Název vodní pólo vznikl díky podobnosti této hry s koňským pólem. První pravidla byla sepsána kolem roku 1870. Ke sjednocení pravidel došlo v roce 1908.

Zajímavostí je, že vodní pólo je nejdéle hraným kolektivním sportem na olympijských hrách, poprvé se objevil již na olympijských hrách v Paříži v roce 1900.

Jaké vybavení budete potřebovat pořídit ke hraní vodního póla?

Míč pro vodní pólo

Plavecké vybavení

Branky pro vodní pólo

nebo můžete rovnou přejít do kategorie míčové sporty na našem e-shopu